Coach

Als coach richt ik me op bewustwording van de (persoonlijke) thema’s die verscholen liggen achter jouw coach- of ontwikkelvragen of die van het team waartoe je behoort. Bewustwording van deze thema’s en het ontwikkelen van een gezonde manier om met deze thema’s om te gaan, dat is waar ik jou of jouw team bij wil en kan helpen.

Ik ben direct, concreet en doelgericht; simpelweg omdat het gaat om het resultaat dat jij beoogt.

Persoonlijke coaching

Wanneer coaching?

Coaching wordt vaak pas ingezet als er een “probleem” is. Denk aan een (mogelijke aankomende) burn-out, een zichtbare hapering in je persoonlijke ontwikkeling of een conflict in je werkomgeving. Coaching gaat echter niet alleen om probleemoplossing. Het gaat net zo goed over ondersteuning bij je persoonlijke ontwikkeling, ook als het goed gaat.

Wat bied ik jou?

De Me.-scan en het analytisch coachmodel dat ik heb ontwikkeld binnen TheTrueTalentTeam vormen de basis voor mijn coaching. Ik onderzoek eerst samen met jou wat de thema’s zijn achter jouw coach- of ontwikkelvragen. Vervolgens werk ik met je aan echte bewustwording van deze thema’s en aan manieren om die thema’s op te lossen.

truetalent-coachmodel
Coach-stijl

Mijn coach-stijl is direct en wanneer nodig ook confronterend. In mijn visie kun je thema’s namelijk alleen echt adresseren als je de confrontatie met jezelf aangaat. Ik bied je de veiligheid en ruimte die je nodig hebt om die confrontatie aan te gaan en om zo te ontdekken wat je kunt ontwikkelen of wat je tegenhoudt. Maar ik geef je geen ruimte om te ontsnappen als je tegen zaken of keuzes aanloopt die moeilijk of zelfs pijnlijk zijn, want als je mij vraagt je te begeleiden dan zet ik ook door tot jij hebt bereikt wat je beoogt.

Teamcoaching

Teamcoaching

Heb je hulp nodig bij de teamvorming of -opbouw? Functioneert jouw team niet zoals verwacht of vereist? Spelen er conflicten of blijven er kwesties onuitgesproken? Moeite om als team mee te bewegen met veranderende omstandigheden in de markt? Typische thema’s waar je ondersteuning van buiten het team kunt gebruiken.

Duurzame versterking van teameffectiviteit

Een team kan alleen duurzaam succesvol zijn als er voldoende onderling vertrouwen en openheid is en als er een gezamenlijk doel is waaraan alle leden zich committeren. Vertrouwen, openheid en commitment ontwikkelen zich echter niet vanzelf.

Binnen elk team spelen onderlinge dynamieken waarvan de teamleden zich niet of nauwelijks bewust zijn. Deze dynamieken hebben zowel positieve als negatieve invloeden op de teameffectiviteit. Een team wordt bovendien ook beïnvloed van buitenaf en ook die invloed kan de teameffectiviteit zowel positief als negatief beïnvloeden.

Voor duurzame teamontwikkeling moeten drie basisvoorwaarden vervuld zijn:

  • Inzicht in de bewuste en onbewuste invloeden die individuele teamleden uitoefenen binnen het team.
  • Inzicht in de kwaliteiten, talenten en valkuilen van de individuele teamleden waardoor ieders (potentiële) toegevoegde waarde duidelijk is. 
  • Duidelijkheid van en commitment aan de doelstellingen

Als coach zorg ik ervoor dat deze basisvoorwaarden worden vervuld. Ik begeleid bij de samenstelling en opbouw van het team en ik zorg ervoor dat de rollen en verantwoordelijkheden helder zijn. Het resultaat: stabiliteit van het team en versterking van de teameffectiviteit waarmee de gezamenlijke doelstellingen behaald (kunnen) worden.

We.-teamoverzichten

De dynamieken binnen een team maak ik zichtbaar met de We.-teamoverzichten die worden samengesteld op basis van de individuele Me.-scans van de individuele teamleden. Deze twee producten van TheTrueTalentTeam zijn voor mij een onmisbare basis om snel en effectief de resultaten te behalen die een team nodig heeft.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.