De ‘War for Talent’ is gaande, maar hoe detecteer je talenten eigenlijk?

Hoe zorg jij ervoor dat jouw werknemers en jijzelf productief en gezond (kortom; duurzaam inzetbaar) blijven? Dat mensen meegroeien met de eisen die nu en in de toekomst aan hen worden gesteld en dat je op het juiste moment de juiste kwaliteiten en talenten aan boord hebt? Dit zijn vragen die ik veel terugkrijg van werkgevers, maar ook werknemers zelf zijn zich steeds meer bewust van de uitdagingen die gepaard gaan met de veranderende eisen die het werk aan hen stelt of gaat stellen.

 

Maak je (bedrijf) fit voor de uitdaging van morgen

De wereld verandert sneller dan ooit. Nieuwe technologieën volgen elkaar razendsnel op. Wat gisteren nog vernieuwend was, kan vandaag weer achterhaald zijn. Ook de arbeidsmarkt is hierdoor enorm in beweging. Zo nemen robots en andere vormen van automatisering steeds meer werkzaamheden over. Dit kost banen, maar genereert ook banen. De productiviteit neemt dagelijks toe – robots en computers kunnen immers 24/7 doorwerken – maar de input en inzet van mensen blijven altijd noodzakelijk. Door deze ontwikkeling ontstaat er namelijk meer ruimte voor werkzaamheden die mensen aanspreken op hun “21st century skills” zoals creativiteit, probleemoplossend denken en communicatieve en samenwerkende kwaliteiten. Een sterk adaptief vermogen, innovatief denken en de capaciteit tot het implementeren van nieuwe technieken; dat zijn kwaliteiten die veel waard zijn in de veranderende arbeidsmarkt.

 

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Als de wereld zo snel verandert dan biedt de aanpak of werkwijze die je altijd hebt gehanteerd – hoe succesvol die misschien ook was – geen garantie voor de toekomst. Allemaal moeten we investeren in ontwikkeling; stilstaan is achteruit gaan. Het functieprofiel waarop je mensen normaal gesproken aanneemt, is al verouderd voordat je een vacature online hebt staan. De diploma’s die mensen hebben behaald, zeggen veel over hun ontwikkeling in het verleden, maar veel minder over hun ontwikkelmogelijkheden in de toekomst. De kennis en de hard-skills die mensen zich eigen hebben gemaakt, zijn wellicht niet meer nuttig voor hun toekomstig functioneren.

 

Zoektocht naar talent

Talent is het natuurlijk potentieel dat iemand altijd al heeft gehad maar nog niet heeft ontdekt of ontwikkeld. Talent is dus niet het succesvolle gedrag dat iemand levert of heeft geleverd, talent heeft eigenlijk niets te maken met gedrag, met kwaliteiten of met competenties. Vanuit iemands talenten kan hij of zij kwaliteiten of competenties ontwikkelen die van nature bij hem of haar passen. Maar let op, mensen kunnen ook kwaliteiten of competenties ontwikkelen die helemaal niet op hun talenten aansluiten. Op zichzelf is dat niet erg, maar we weten intussen wel dat het veel energie kost om dit “aangeleerde gedrag” te ontwikkelen en te leveren. Juist dat aangeleerde gedrag is vaak een oorzaak voor stress, burn-out, conflicten en frustraties die iemand sterk kunnen belemmeren.

Vaak wordt juist gedrag als uitgangspunt genomen voor de persoonlijke ontwikkeling evenals het gedrag dat we van iemand willen zien. We sturen iemand bijvoorbeeld naar een leiderschapstraining met de verwachting dat hij of zij nadien deze competentie ontwikkelt zonder vooraf inzicht te hebben in zijn of haar natuurlijke aanleg hiervoor. Heeft iemand de aanleg om deze competentie te ontwikkelen dan is dit een prima aanpak. Is dit niet het geval dan kan deze aanpak leiden tot een aangeleerde competentie (“aangeleerd gedrag”) waarvan de ontwikkeling de betrokken persoon uiteindelijk veel energie gaat kosten. Onder druk zal deze aanpak niet effectief blijken en kan deze ten grondslag liggen aan allerlei problematieken.

 

Kies de juiste aanpak

Niet het gedrag maar de aansturing van het gedrag zou het uitgangspunt moeten zijn in de zoektocht naar talent. Bepaal eerst welke talenten iemand heeft of waar zijn of haar allergieën liggen om vervolgens te bekijken hoe je deze kunt vertalen naar het gedrag dat je kunt en wilt ontwikkelen om de gewenste resultaten te behalen. Het mooie is dat wanneer je kwaliteiten in lijn met iemands talenten ontwikkelt, dit hen energie geeft en zij zelfs onder grote druk met plezier en vertrouwen hun werk zullen doen.

Wij zeggen niet voor niets: “Talentontwikkeling gaat nooit over het aanleren van iets nieuws, het gaat om het ontdekken van hetgeen er altijd al was!”

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.